NAW Gegevens

Bert Kruijer Financiele diensten b.v
Hoofmeester 27
9951LA Winsum
Tel: 0595-443125
Fax: 0595-442739
Email: bert@bertkruijerfd.nl
info@bertkruijerfd.nl

AFM vergunningnummer: 12039786
HYPOTHEKEN


Wat voor een hypotheekvormen zijn er tegenwoordig.

Vanaf 01-01-2013 kom je als koper van een woning enkel nog in aanmerking voor hypotheek renteaftrek als je de hypotheek volgens een vast aflosschema in zijn geheel aflost. Dit kan middels een annuïteiten of lineaire hypotheek. Een eventueel aflosvrij hypotheek deel is dus niet meer fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Annuïteiten hypotheek:

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de maandelijkse som van rente en aflossing gelijk blijft gedurende de gehele looptijd . Op de einddatum van de hypotheek is dan dus ook de gehele hypotheeksom algeheel afgelost. Deze hypotheek vorm heeft dan ook een vaste einddatum en tijdens de looptijd los je dus af , daardoor is er zekerheid over de aflossing en vermindering van de hypotheek schuld.
In het begin van de looptijd van de hypotheek betaal je weinig aflossing en betaald u veel rente, later in de looptijd van de hypotheek is dit net andersom, hierdoor zal de renteaftrek ook veranderen . Elke maand betaald u een deel van de hypothecaire lening terug , dus elke maand wordt uw schuld ook lager, daardoor betaald u dus ook steeds minder rente en zal er minder renteaftrek zijn. De netto maandlasten kunnen dan hoger worden.

Lineaire hypotheek:

Een lineaire hypotheek vorm is een hypotheek waarmee je elke maand een vast aflos bedrag betaald naast de hypotheek rente. Deze hypotheek vorm heeft ook een vaste einddatum en zal op de einddatum van de hypotheek ook volledig ingelost zijn. Omdat u elke maand een vast bedrag terug betaald , wordt de hypotheek leensom ook elke maand lager , het bedrag dat u per maand aan rente betaald wordt dan ook steeds lager. Doordat u minder rente betaald gezien de schuld lager is geworden zal ook de renteaftrek minder worden. Voor zowel de annuïteiten als lineaire hypotheek vorm is een overlijdensrisico verzekering aan te bevelen en in veel gevallen een vereiste.

Aflossingsvrije hypotheek:

Als je na 01-01-2013 een hypotheek afsluit , is er enkel nog sprake van een hypotheekrenteaftrek als je de hypotheek aflost op basis van een annuïteiten of lineaire hypotheek vorm. Bij een aflossingsvrij hypotheekdeel betaal je dus enkel hypotheek rente en los je dus gedurende de looptijd niets af. De hypotheek schuld blijft daardoor ook altijd hetzelfde. Tot 2013 was het mogelijk een andere hypotheek vorm af te sluiten dan de annuïteiten of lineaire hypotheek waarbij dan ook rente aftrek mogelijk was. De meeste hypotheekvormen uit die tijd zijn heden ten dage niet meer af te sluiten. Alleen als je onder het overgangsrecht valt , kan je de hypotheek nog voort zetten . Het is dan wel verstandig eens kritisch te kijken naar de hypotheek constructie en zo nodig aan passingen aan te brengen om meer zekerheid in te bouwen. Ook is het van belang goed te kijken naar de financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Deze aflos vormen uit het verleden kunnen zijn: aflos vrije hypotheek, spaarhypotheek, bankspaarhypotheek, leven hypotheek, hybride hypotheek en beleggingshypotheek.
Verwerkingstijd: 0.10 seconden