NAW Gegevens

Bert Kruijer Financiele diensten b.v
Hoofmeester 27
9951LA Winsum
Tel: 0595-443125
Fax: 0595-442739
Email: bert@bertkruijerfd.nl
info@bertkruijerfd.nl

AFM vergunningnummer: 12039786
Overlijdensrisicoverzekering


Een overlijden heeft vaak financiële consequenties voor de nabestaanden.
Na overlijden gaat alles immers gewoon door b.v. de hypotheek, de huur van de woning of de financiering voor de auto.
Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat de nabestaanden verzorgt achterblijven b.v. door te kunnen blijven wonen in de woning . De overlijdensrisicoverzekering keert dus een vooraf afgesproken bedrag uit aan uw nabestaanden al u overlijdt.
De hoogte van dit overlijdenskapitaal kan volledig afgestemd worden op uw persoonlijke situatie en uw wensen.
Ook is er de mogelijkheid om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op twee levens, er zijn mogelijkheden om de uitkeringstermijn zelf te bepalen n.l. eenmalige uitkering of in termijnen. Als de verzekerde persoon op de einddatum van de risicoverzekering nog in leven is vervalt de verzekering zonder een uitkering te doen want de verzekerde is immers nog in leven. Wilt u uw nabestaande beschermen tegen financiële risico,s bel dan voor een afspraak.
Verwerkingstijd: 0.02 seconden